top of page
Regnskapsdokumenter

REGNSKAP

Våre regnskapstjenester består av bokføring, fakturering, lønn/lott arbeid, remittering (betaling) og perioderegnskap (avstemming, dokumentasjon og regnskapsrapportering). Ønsker du som kunde å gjøre noe eller alt selv legger vi tilrette for det.

bottom of page